Integritetspolicy

Lammat i Bitterna vill, som personuppgiftsansvarig enligt allmänna dataskyddsförordningen, på detta sätt informera Dig om behandling av personuppgifter vid Lammat i Bitterna
Allmänna dataskyddsförordningen syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

ÄNDAMÅL
Personuppgifter som Du lämnar till Lammat i Bitterna behandlas av oss för att administrera och fullgöra det aktuella uppdraget. Vi använder inte uppgifterna tll direktmarknadsföring.

INSAMLING OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER
Personuppgifter samlas in direkt från Dig i samband med att avtal träffas.
Uppgifter kan även inhämtas från andra källor sedan avtal ingåtts.

Dessutom sker en löpande registrering av affärstransaktioner och fortlöpande kontakter Du har med oss på Lammat i Bitterna.
För att vi skall kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Dig kan dina personuppgifter ibland komma att lämnas ut till företag som Lammat i Bitterna samarbetar med, till exempel Klarna Bank.
VI LÄMNAR INTE UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL NÅGON ANNAN PART

COOKIES
Lammat i Bitterna kan komma att använda sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för Din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på Din dator.
De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om Du vill går det att blockera cookies, antingen alla eller bara från specifika webbplatser.

SAMTYCKE
I de fall som krävs eller annars är lämpligt erhåller Lammat i Bitterna samtycke från Dig i samband med påbörjat köp. Du samtycker genom att aktivt lämna personuppgifter i vår check out.

LAGRING
Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

Uppgifterna kan dock behöva sparas för annat ändamål, till exempel för bokföringsändamål.
​​​​​​​
KUNDENS RÄTTIGHETER
Om Du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Lammat i Bitterna kan Du skriftligen begära detta genom en egenhändigt undertecknad ansökan ställd till

Lammat i Bitterna
Bitterna, Backagården
534 61 VEDUM

Detta är kostnadsfritt en gång per år.

Till samma adress kan Du också anmäla om Du vill återkalla ett samtycke.
​​​​​​​Begäran om rättelse av personuppgift kan också göras till denna adress.