Menu   Email


Om oss

Zebbe & Buzy på gräsmattan
Vi som driver Lammat i Bitterna heter Ingrid Nordlander och Ulf Engström. Vi är båda norrlänningar av börd, och efter ett antal år som stadsbor kände vi att det var dags att komma ut på landet! Förutom oss båda består familjen av ett knippe vallhundar av rasen Border Collie som hjälper oss med skötseln av får och höns.

Verksamheten startade med uthyrning av stallplatser och konsultverksamhet år 2002 på Söderby Gård i Vallentuna norr om Stockholm.

2003 flyttade vi till Bitterna, utanför Vedum i Västra Skaraborg. Verksamheten bedrivs på Backagården, ett mindre jordbruk omfattande ca 20 ha, och består förutom jordbruket av lammstyckeri och en gårdsbutik.

Här nedanför kommer vi att lista några milstolpar i utvecklingen av Backagården 

2017 går vi med i några REKO-ringar. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett forum på Facebook som för samman producenter med konsumenter. REKO grundades i Finland och har nu kommit hit till Sverige.

2016 har vi byggt vår nya terass där ni har möjlighet att koppla av med en kopp kaffe med tillbehör, en glass från Mäjens eller något annat gott. Nån grillkorv kan vo också ordna.

2015 har börjat bra. Vårt nya växthus har kommit på plats men full drift blir det inte förrän nästa sommar. Ny marknad för i år är Tullen No8 i Kungsbacka.

2014 står vår egen godkända produktionslokal för livsmedel färdig. Vi kan nu stycka våra lamm hemma på gården istället för att hyra in oss hos våra kollegor. Detta har gjort oss mycket flexiblare i vår produktion och vi kan nu även erbjuda våra kunder specialstyckningar av lamm för dom som så vill.
Det är nu också dags att förnya avelsmaterialet varför en av våra baggar byts ut till en ny bagge, även denna gång från Lindholmen.

2013 börjar vi sjjälva stycka våra egna lamm. Vi lånar lokal av våra grannar på Bitterna Lamm. Tack Lennart och Sondre!

2012 börjar vi sälja detaljstyckat lamm hemma på gården. Vi är dock beroende av hjälp med styckning vilket Lars Renström på Bitterna Åkatorp hjälper oss med.

2011 satsar vi på att få upp pälskvalitén på våra lamm. Vi köper in 3 st riksbedömda avelsbaggar från Helén och Benny Averpil på Lindholmen Gård. Detta visar sig bli ett lyft för vår besättning och vi ser redan vid lamningen på våren att det givit resultat!

2010 bestämde vi oss för att det var dags att öppna gårdsbutik. Försäljningen av våra produkter har hittills sålts direkt från vår bostad, men omfattningen har nu nått en punkt där detta inte längre fungerar. Vi öppnar vardagar kl. 15.00 och stänger i princip när vi har nattat djuren vid 23-tiden. Helger har vi öppet hela dagen om vi är hemma. Ring och kolla för säkerhets skull!

2005 startade vi lammproduktion i mindre skala, och från och med vintern 2006 har vi en Maedi-Visna och fotrötefri besättning Gotlandsfår med M3 status. Vi producerar själva ekologiskt grovfoder till gårdens djur.Efter förrvärvet av den gamla Backagårdsmarken är nu gården på dryga 20 ha.

2004 skaffade vi värphöns av rasen Lohmann. Våra höns har daglig utevistelse där dom får springa helt fritt på gården. Dom får dock vara i hönshuset när vi inte är hemma då vi har både räv och rovfågel i omgivningarna. Vi blir även hönsfaddergård i samarbete med Lasse Åberg och LRF. 2004 inleder vi diskussioner med statskyrkan om att köpa tillbaks marken som tidigare tillhört Backagården, men som styckats av. 

2003 i juni förvärvar vi Backagården. Gården är då på ca 8 ha.